Biuro nieruchomości » Strona główna › Przykładowy zakres zlecenia:
Typ oferty:
Typ nieruchomości:
Miejscowość:
Pow.: do
Cena: 
 

Przykładowy zakres zlecenia:

1. Społeczno-gospodarcza analiza lokalizacji, dane społeczno-demograficzne, trendy;

2. Rozwój regionu i najbliższej okolicy nieruchomości: kierunki i trendy, ograniczenia;

3. Potencjał lokalizacyjny: atrakcyjność lokalizacji przedmiotowej nieruchomości, sąsiedztwa, dostępności, transportu publicznego, dostępu komunikacyjnego i potencjału rozwoju;

4. Ocena infrastruktury technicznej (na podstawie informacji Zleceniodawcy);

5. Ocena istniejących uwarunkowań planistycznych i przewidywanych kierunków rozwoju;

6. Analiza SWOT nieruchomości;

7. Przykłady rozwoju podobnych lokalizacji w innych miastach w Polsce i zagranicą, jak również uwarunkowań, które wpłynęły na ich rozwój;

8. Analiza rynku biurowego w mieście ……..

  • analiza podaży: charakterystyka istniejących zasobów, obszary koncentracji;

  • przyszła podaż: charakterystyka projektów w fazie budowy i opis projektów na etapie planowania;

  • identyfikacja potencjalnego popytu na powierzchnie biurowe w przedmiotowej lokalizacji;

  • stawki czynszu i inne warunki najmu;

  • ocena chłonności przedmiotowej lokalizacji dla funkcji biurowej;

9. Szacunkowa analiza finansowa przedsięwzięcia dla wybranego wariantu inwestycji;

  • rynkowe założenia inwestycji;

  • wstępny budżet inwestycji dla wybranego wariantu zabudowy;

  • wstępna analiza opłacalności inwestycji wraz z analizą wrażliwości projektu na zmiany warunków rynkowych;

10. Podsumowanie i wnioski.