Biuro nieruchomości » Strona główna › Strefa Inwestora
Typ oferty:
Typ nieruchomości:
Miejscowość:
Pow.: do
Cena:Strefa Inwestora

Lordbud wspiera Inwestorów w procesie inwestycyjnym, pomaga dobrać odpowiednią strategię inwestowania w nieruchomości, wyszukuje najatrakcyjniejsze oferty, przeprowadza analizy rentowności nieruchomości, Budujemy Wolność Finansową Naszych Inwestorów.


def. "Strategia inwestycyjna nieruchomości to zestaw działań wg określonych zasad i czynności, zmierzających do opracowania planu wysokości nakładów kapitału inwestycyjnego w potencjalną nieruchomość inwestycyjną, które stosuje inwestor dokonując zaplanowanej transakcji nieruchomości." - Artur Bolesta


Naszą ofertę kierujemy do obecnych i przyszłych Inwestorów na rynku nieruchomości, na którą składa się:

 • Wybór optymalnej lokalizacji i zaopiniowania nieruchomości pod inwestycję;

 • Sprawdzenie i regulowanie stanów prawnych nieruchomości;

 • Analiza rentowności inwestycji;

 • Koncepcja architektoniczna i pełnobranżowy projekt budowlany;

 • Przedstawienie kosztorysu inwestycji;

 • Wybór specjalisty do zrealizowania inwestycji;

Przykładowy zakres zlecenia:

1. Społeczno-gospodarcza analiza lokalizacji. Dane społeczno-demograficzne, trendy;

2. Rozwój regionu i najbliższej okolicy nieruchomości: kierunki i trendy, ograniczenia;

3. Potencjał lokalizacyjny: atrakcyjność lokalizacji przedmiotowej nieruchomości, sąsiedztwa, dostępności, transportu publicznego, dostępu komunikacyjnego i potencjału rozwoju;

4. Ocena infrastruktury technicznej (na podstawie informacji Zleceniodawcy);

5. Ocena istniejących uwarunkowań planistycznych i przewidywanych kierunków rozwoju;

6. Analiza SWOT nieruchomości;

7. Przykłady rozwoju podobnych lokalizacji w innych miastach w Polsce i zagranicą, jak również uwarunkowań, które wpłynęły na ich rozwój;

8. Analiza rynku biurowego w mieście ……..

 • Analiza podaży: charakterystyka istniejących zasobów, obszary koncentracji;

 • Przyszła podaż: charakterystyka projektów w fazie budowy i opis projektów na etapie planowania;

 • Identyfikacja potencjalnego popytu na powierzchnie biurowe w przedmiotowej lokalizacji;

 • Stawki czynszu i inne warunki najmu;

 • Ocena chłonności przedmiotowej lokalizacji dla funkcji biurowej;

9. Szacunkowa analiza finansowa przedsięwzięcia dla wybranego wariantu inwestycji;

 • Rynkowe założenia inwestycji;

 • Wstępny budżet inwestycji dla wybranego wariantu zabudowy;

 • Wstępna analiza opłacalności inwestycji wraz z analizą wrażliwości projektu na zmiany warunków rynkowych;

10. Podsumowanie i wnioski.