Biuro nieruchomości » Strona główna › Regulowanie stanów prawnych
Typ oferty:
Typ nieruchomości:
Miejscowość:
Pow.: do
Cena: 
 

Regulowanie stanów prawnych

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości wiąże się najczęściej z brakiem właściwego udokumentowania prawa własności do nieruchomości bądź z rozbieżnościami w oznaczeniu tych nieruchomości pomiędzy księgami wieczystymi (potwierdzającymi stan prawny), a ewidencją gruntów i budynków (potwierdzającą stan faktyczny). Sprawy regulacji stanu prawnego nieruchomości to zadania trudne i często czasochłonne.  

Nieruchomości bez określonego stanu prawnego nie istnieją dla obrotu:

  • nie można ich sprzedać, darować
  • nie mogą stanowić zabezpieczenia dla kredytów hipotecznych
  • nie można na nich prowadzić jakiekolwiek inwestycji
  • w przypadku gospodarstw rolnych brak uregulowanego stanu prawnego będzie powodował niemożność skorzystania z dopłat Unii Europejskiej

Zakres usług dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości:

Zakładanie ksiąg wieczystych: ujawnienie prawowitego właściciela w księdze wieczystej i przywróceniem mu posiadania nieruchomości (przygotowanie dokumentów niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych i ujawnienia praw własności do nieruchomości).

► Pomoc w składaniu wniosków wieczysto-księgowych w różnych sprawach, aktualizacja poszczególnych działów księgi wieczystej zgodnie ze stanem faktycznym (oznaczenia nieruchomości, właściciel, ograniczone prawa rzeczowe, hipoteka).

► Badanie dokumentów dotyczących przenoszenia własności nieruchomości: ksiąg wieczystych, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych i innych przeprowadzenie postępowań spadkowych i zasiedzeń poszukiwania spadkobierców w kraju i za granicą.

► Przeprowadzania podziałów geodezyjnych w celu ujednolicenia stanu prawnego i faktycznego, stosownie do zidentyfikowanych zasięgów oddziaływania prawa własności badanie map i rejestrów katastralnych i wykonywanie niezbędnych odrysów i odpisów (kopii cyfrowych).

► Pomoc w ustanowieniu służebności drogi koniecznej.

Ponieważ zakres wykonanych czynności ma charakter indywidualny i zależy od specyfiki danego zlecenia ceny za usługi z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomościami są określane w drodze indywidualnych negocjacji. Wysokość ich zależy od zakresu czynności określonych przez nasz zespół doradczy.