Operat szacunkowy wykonywany jest w następujących sytuacjach:

 • zabezpieczenie kredytu - gdy bierzesz kredyt, bank zapewne poprosi Cię o przedstawienie operatu, przedstawiającego aktualną wartość nieruchomości, która będzie przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego;
 • ustalenie ceny sprzedaży - gdy chcesz sprzedać nieruchomość, a nie wiesz, jaką ustalić cenę, warto skorzystać z usług rzeczoznawcy. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujesz nieruchomość, a nie jesteś pewien, że zaproponowana przez sprzedającego cena odpowiada rynkowej wartości nieruchomości;

 • określenie odszkodowań oraz wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości w inwestycjach liniowych;

 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste - jeśli jesteś użytkownikiem wieczystym gruntu i ponosisz z tego tytułu opłaty, raz na jakiś czas opłaty te są aktualizowane w oparciu o aktualizację wartości nieruchomości;

 • podział majątku - przy podziale majątku, gdy na potrzeby spłat trzeba określić wartość nieruchomości;

 • spadek - przy rozliczeniach między spadkobiercami często potrzebny jest operat szacunkowy określający wartość nieruchomości wchodzącej w skład spadku;

 • podatki - rzeczoznawca określa wartość nieruchomości w celu naliczenia podatku (np. podatku od spadków i darowizn - przy spadku lub darowiźnie, podatku od czynności cywilnoprawnych - przy sprzedaży, przy wnoszeniu nieruchomości jako aportu do spółki itp.);

 • egzekucja z nieruchomości - komornik przeprowadzający egzekucję z nieruchomości zobligowany jest do doprowadzenia do oszacowania wartości nieruchomości. Oszacowania, oczywiście w formie operatu szacunkowego, dokonuje rzeczoznawca majątkowy;

Koszt sporządzenia wyceny jest pochodną następujących czynników:

 • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,

 • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,

 • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,

 • kwalifikacji zawodowych rzeczoznawcy majątkowego,

 • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki).

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników.

Rzeczoznawcy sporządzają wszelkiego rodzaju ekspertyzy i analizy dotyczące rynku nieruchomości. Dlatego we wszelkich interesujących Cię sprawach związanych z tym rynkiem (np. zmiany cen, popytu, podaży) możesz zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego. Wyceny nieruchomości wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a także z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej. Wszystkie stowarzyszenia w Polsce należą do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Cały czas podnosimy swoje kwalifikacje, uczestniczymy w różnych specjalistycznych kursach i szkoleniach. Wszystko po to, aby lepiej szacować wartość nieruchomości lub doradzić klientowi.

Lordbud świadczy usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem dla potrzeb osób fizycznych, prawnych, urzędów skarbowych i banków oraz jednostek administracji samorządowej.

©2021 Kancelaria Nieruchomości Lordbud. Powered: GaleoGrupa.pl