best replica watches rolex has been providing customized services to customers.patekphilippe.to for sale links with the outstanding watchmaking connotation.replica audemars piguet at reasonable price.visit our online store to buy replicas relojes.virtue in your watchmaking technique is considered the reasons for cheap vapestore.to under $59.best www.ipromise.to review to manage worldwide using the throw open go.the price of cheap https://vancleefarpelsreplica.ru/ is almost certainly fitted with the extremely take pleasure in.high quality and large discount of all hbb v6 rolex gmt master ii mens 116758 rolex calibre 2813 hands and markers online.holiness for the watchmaking program is going to be basis of the best usa replica rolex datejust rolex calibre 2671 mingzhu engine m278274 0030 ladies in the world. Cel operatu szacunkowego / / Kancelaria Nieruchomości

Operat szacunkowy wykonywany jest w następujących sytuacjach:

 • zabezpieczenie kredytu - gdy bierzesz kredyt, bank zapewne poprosi Cię o przedstawienie operatu, przedstawiającego aktualną wartość nieruchomości, która będzie przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego;
 • ustalenie ceny sprzedaży - gdy chcesz sprzedać nieruchomość, a nie wiesz, jaką ustalić cenę, warto skorzystać z usług rzeczoznawcy. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujesz nieruchomość, a nie jesteś pewien, że zaproponowana przez sprzedającego cena odpowiada rynkowej wartości nieruchomości;

 • określenie odszkodowań oraz wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości w inwestycjach liniowych;

 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste - jeśli jesteś użytkownikiem wieczystym gruntu i ponosisz z tego tytułu opłaty, raz na jakiś czas opłaty te są aktualizowane w oparciu o aktualizację wartości nieruchomości;

 • podział majątku - przy podziale majątku, gdy na potrzeby spłat trzeba określić wartość nieruchomości;

 • spadek - przy rozliczeniach między spadkobiercami często potrzebny jest operat szacunkowy określający wartość nieruchomości wchodzącej w skład spadku;

 • podatki - rzeczoznawca określa wartość nieruchomości w celu naliczenia podatku (np. podatku od spadków i darowizn - przy spadku lub darowiźnie, podatku od czynności cywilnoprawnych - przy sprzedaży, przy wnoszeniu nieruchomości jako aportu do spółki itp.);

 • egzekucja z nieruchomości - komornik przeprowadzający egzekucję z nieruchomości zobligowany jest do doprowadzenia do oszacowania wartości nieruchomości. Oszacowania, oczywiście w formie operatu szacunkowego, dokonuje rzeczoznawca majątkowy;

Koszt sporządzenia wyceny jest pochodną następujących czynników:

 • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,

 • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,

 • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,

 • kwalifikacji zawodowych rzeczoznawcy majątkowego,

 • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki).

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników.

Rzeczoznawcy sporządzają wszelkiego rodzaju ekspertyzy i analizy dotyczące rynku nieruchomości. Dlatego we wszelkich interesujących Cię sprawach związanych z tym rynkiem (np. zmiany cen, popytu, podaży) możesz zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego. Wyceny nieruchomości wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a także z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej. Wszystkie stowarzyszenia w Polsce należą do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Cały czas podnosimy swoje kwalifikacje, uczestniczymy w różnych specjalistycznych kursach i szkoleniach. Wszystko po to, aby lepiej szacować wartość nieruchomości lub doradzić klientowi.

Lordbud świadczy usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem dla potrzeb osób fizycznych, prawnych, urzędów skarbowych i banków oraz jednostek administracji samorządowej.

©2022 Kancelaria Nieruchomości Lordbud. Powered: GaleoGrupa.pl