Ponad 15 lat pracy na rynku nieruchomości wliczając okres przygotowawczy do zawodu, w tym studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe na kierunkach pośrednictwo nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości – ukończone z wynikiem BARDZO DOBRYM, nadane przez Ministra Infrastruktury licencje do zawodu w zakresie:

  • Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami
  • Zarządzania Nieruchomościami

Kompetencje naszego zespołu pośredników w obrocie nieruchomościami wykraczają daleko poza przeciętny poziom oferowanych w pośrednictwie nieruchomościami.

Bazujemy na całej wiedzy zgromadzonej w jednym miejscu – naszej firmie, która pośredniczy we wszystkich transakcjach nieruchomości, bezpośrednio zarządza nieruchomościami, rewitalizuje i komercjalizuje, potrafi prognozować sytuację na rynku nieruchomości.

Pośrednik, dokona oględzin i analizy nieruchomości, sprawdzi STAN PRAWNY, SPOSÓB UŻYTKOWANIA, CEL PRZEZNACZENIA oraz STAN TECHNICZNY na podstawie dokumentów tj.: akt notarialny, księgi wieczyste – wszystkie ich działy, wypisu gruntów i budynków, wyrysu działki ewidencyjnej, obecny oraz przyszły plan zagospodarowania, dokumenty podatkowe. Ujawnia wady prawne w przypadku ich zaistnienia oraz istniejące obciążenia, poinformuje o opłatach i podatkach związanych z transakcją.

Po analizie nieruchomości pośrednik, przekaże właścicielowi sporządzony raport uwzględniający wartość nieruchomości w stosunku do wartości osiąganych na rynku nieruchomości już sprzedanych bądź wynajętych.

Pośrednik, skoncentruje się na celu i przeznaczeniu oferowanej nieruchomości, dokona pomiarów, przygotowuje rzuty, uwzględni plan zagospodarowania przestrzennego, przedstawi możliwości nieruchomości przyszłemu właścicielowi. Ofertę nieruchomości ukierunkuje do wybranej grupy odbiorców.

Specjalista, wykona sesję zdjęciową, w porozumieniu i zgodnie ze wskazówkami pośrednika, unikatowych ujęć, istotnych kadrów pomieszczeń indywidualnych dla każdej nieruchomości. Nieruchomości zewnętrzne prezentujemy z lotu ptaka. Obecnie przygotowujemy możliwość prezentacji multimedialnej czyli wirtualnego spaceru po oferowanej nieruchomości.

Sesja fotograficzna odbywa się w ustalonym terminie z właścicielem po odpowiednim przygotowaniu nieruchomości do tej usługi.

Pośrednik, dokona prezentacji nieruchomości przed bezpośrednimi oględzinami na nieruchomości z każdym zainteresowanym klientem. Podczas prezentacji pośrednik pozna wymagania i oczekiwania potencjalnego klienta względem oferowanej nieruchomości. Dokona analizy finansowej i zweryfikuje oferowaną nieruchomość pod względem każdej osoby nią zainteresowaną. Szczegółowa analiza potrzeb klienta pozwala pośrednikowi na prezentację nieruchomości przed bezpośrednimi oględzinami. Zwiększa to bezpieczeństwo osobiste właściciela i pośrednika przed niepotrzebną lawiną oględzin osób potencjalnie kupujących w miejscu położenia nieruchomości.

Pośrednik dokona oględzin nieruchomości po pozytywnej analizie prezentacji nieruchomości z klientem kupującym. Dokona szczegółowych oględzin z kupującym przed jej nabyciem w miejscu położenia nieruchomości, począwszy od stanu prawnego po stan techniczny, sposobu użytkowania i celu przeznaczenia nieruchomości. Przedstawi możliwości i rozwiązania techniczne. Oszacuje zbliżoną wartość usług ekip remontowych, przedstawi oferty firm współpracujących. Wstępnie oszacuje wartość przepisania prawa własności do nieruchomości.

Pośrednik, umocowany jest do negocjacji wartości nieruchomości określonej w "Umowie pośrednictwa nieruchomości" w porozumieniu i za zgodną właściciela nieruchomości. Wartości ofertowe naszych nieruchomości do wartości transakcyjnych mogą się nieznacznie różnić, bądź nie różnią się wcale.

Świadczy to o właściwie określanych wartościach ofertowych naszych nieruchomości i utrzymywanych wartościach godziwych dla każdej ze stron transakcji.

Pośrednik, na życzenie i w porozumieniu z właścicielem nieruchomości na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty z urzędów i innych instytucji celem finalizacji zleconej transakcji nieruchomości do celów notarialnych oraz dostarcza je bezpośrednio do kancelarii notarialnej, w której strony transakcji zgodnie umówiły się na dokonanie transakcji nieruchomości zawsze przy udziale pośrednika.

Pośrednik, zawsze uczestniczy w trakcie dokonywania transakcji nieruchomości za którą jest odpowiedzialny zawodowo w kancelarii notarialnej celem weryfikacji wszystkich zapisów zobowiązujących i wiążących strony transakcji w dokonywanym akcie notarialnym. Każda przeprowadzana transakcja ubezpieczona jest przez pośrednika obowiązkowym ubezpieczeniem zawodowym OC do wartości gwarantowanej w ubezpieczeniu zawartym z ubezpieczycielem.

Pośrednik odpowiedzialny zawodowo, uczestniczy na każdym etapie transakcji nieruchomości począwszy od przyjęcia nieruchomości w pośrednictwo jako oferta naszej Kancelarii Nieruchomości do wydania kluczy włącznie. Przygotowuje również protokół zdawczo odbiorczy wydania nieruchomości uwzględniając stan liczników dostarczanych mediów dla stron celem rozliczenia się u dostawców tych mediów.

Nasza firma wielokrotnie otrzymywała i otrzymuje PEŁNOMOCNICTWA podpisane w formie AKTU NOTARIALNEGO na zbycie bądź nabycie prawa do nieruchomości naszych klientów.

Usługę pośrednictwa nieruchomości wykonujemy posiadając LICENCJĘ ZAWODOWĄ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, Nr 16817, wydaną na podstawie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) przez Ministra Infrastruktury, podpisaną z uprawnienia przez Podsekretarza Stanu Piotra Styczeń dnia 27 lipca 2011 r. Nadaną przed deregulacją zawodu pośrednika nieruchomości, gdzie od wielu lat pośrednikiem nieruchomości może być każda osoba posiadająca jedynie obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC.

TYLKO w LORDBUD - każda przeprowadzana transakcja w usłudze pośrednictwa nieruchomości objęta jest ubezpieczeniem OC pośrednika w PZU.

©2024 Kancelaria Nieruchomości Lordbud

.
Powered: GaleoGrupa.pl