best replica watches rolex has been providing customized services to customers.patekphilippe.to for sale links with the outstanding watchmaking connotation.replica audemars piguet at reasonable price.visit our online store to buy replicas relojes.virtue in your watchmaking technique is considered the reasons for cheap vapestore.to under $59.best www.ipromise.to review to manage worldwide using the throw open go.the price of cheap https://vancleefarpelsreplica.ru/ is almost certainly fitted with the extremely take pleasure in. Zakres operatu szacunkowego / / Kancelaria Nieruchomości

Zakres wykonania operatu szacunkowego:

 • wycena gruntów, m.in. dla potrzeb ustalenia opłat planistycznych lub adiacenckich;

 • wycena nieruchomości lokalowych (mieszkalnych, użytkowych);

 • wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli;

 • wycena nieruchomości przemysłowych, biurowych i komercyjnych;

 • wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością;

 • wycena nieruchomości rolnych;

 • wycena nieruchomości leśnych;

 • opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego;

 • wycena prawa użytkowania wieczystego;

 • wycena ograniczonych praw rzeczowych tj. użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub budynku w spółdzielni mieszkaniowej;

 • określenie odszkodowań oraz wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości w inwestycjach liniowych;

 • analiza skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych;

 • określanie wartości przy przekształcaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w nieruchomość lokalową;

 • opinie i analizy dla potrzeb indywidualnego inwestora;

Koszt sporządzenia wyceny jest pochodną następujących czynników:

 • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,

 • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,

 • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,

 • kwalifikacji zawodowych rzeczoznawcy majątkowego,

 • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki).

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników.

Rzeczoznawcy sporządzają wszelkiego rodzaju ekspertyzy i analizy dotyczące rynku nieruchomości. Dlatego we wszelkich interesujących Cię sprawach związanych z tym rynkiem (np. zmiany cen, popytu, podaży) możesz zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego. Wyceny nieruchomości wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a także z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej. Wszystkie stowarzyszenia w Polsce należą do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Cały czas podnosimy swoje kwalifikacje, uczestniczymy w różnych specjalistycznych kursach i szkoleniach. Wszystko po to, aby lepiej szacować wartość nieruchomości lub doradzić klientowi.

Lordbud świadczy usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem dla potrzeb osób fizycznych, prawnych, urzędów skarbowych i banków oraz jednostek administracji samorządowej.

©2022 Kancelaria Nieruchomości Lordbud. Powered: GaleoGrupa.pl