USŁUGA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO MARKETINGU NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAŻ PRYWATNA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

 WIZUALIZACJA 

Sesja zdjęciowa + ujęcia z drona
Wirtualny spacer 360
Rzut nieruchomości

 (wartość usługi analizowana indywidualnie) 


DZIAŁANIA POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI W SKRÓCIE

Zadania o charakterze kojarzeniowym, gromadzenie i weryfikacja informacji, usuwanie przeszkód, czynności organizacyjne, doradcze, analityczne, w skład których należy min.:

ZNAJOMOŚĆ RYNKU LOKALNEGO NIERUCHOMOŚCI
PRZYJĘCIE OFERTY I WERYFIKACJA DOKUMENTÓW
WIZJA LOKALNA
USTALENIE POTENCJAŁU MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI
PRZEDSTAWIENIE PRZEZ ZBYWCÓW OCZEKIWAŃ DOTYCZĄCYCH WARUNKÓW TRANSAKCJI
PORÓWNANIE OCZEKIWAŃ ZBYWCÓW Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ RYNKOWĄ
USTALENIE NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO ZAWARCIA UMOWY
USTALENIE CENY OFERTOWEJ
ELEMENTY MARKETINGU NIERUCHOMOŚCI
PLAN REKLAMY I PREZENTACJI OBIEKTU
OBSŁUGA KLIENTÓW ZAINTERESOWANYCH NIERUCHOMOŚCIĄ
NEGOCJACJE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI
USTALENIE KLUCZOWYCH ZALEŻNOŚCI SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI POMIĘDZY STRONAMI
PRZYGOTOWANIE WIĄŻĄCYCH UMÓW POMIĘDZY STRONAMI
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DO CELÓW NOTARIALNYCH
PRZEKAZANIE OKREŚLONYCH ZALEŻNOŚCI SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W KANCELARII NOTARIALNEJ
UCZESTNICTWO W AKCIE NOTARIALNYM
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI CELEM WYDANIA NIERUCHOMOŚCI

 

©2022 Kancelaria Nieruchomości Lordbud. Powered: GaleoGrupa.pl